ลูกค้าควยใหญ่ถอดกางเกงเอาให้เย็บป้าร้านเย็บผ้าตกใจอ้าปากค้าง- 6 min